Verbeteren door te veranderen.

Continuous improvement door continuous delivery.

Wij realiseren 

verandering op basis 

van de Agile principes.

Lees meer >

Continuous learning

(Scrum, SAFe, LeSS, 

Change).

Lees meer >

Coaching van organisaties, teams en individuen.

Lees meer >

Towson

Om een succesvolle verandering te realiseren is het noodzakelijk om de inzet van alle betrokken partijen te bundelen en in dienst van dezelfde doelen te laten werken. Towson implementeert een duurzame werkwijze voor verandering op basis van de Agile principes. Dit doen wij door de veranderingen te leiden, voorbeelden te geven en kennis in te brengen en te delen. Zo worden organisaties in staat gesteld om de transitie naar continuous delivery te maken en daarmee te komen tot continuous improvement.


Neem contact met ons op

Actuele trainingen

Leading SAFe

Meer info & inschrijven

Professional Scrum Master

Meer info & inschrijven

Professional Scrum Product Owner

Meer info & inschrijven

BCS Foundation Business Analysis

Meer info & inschrijven

Deze organisaties gingen u al voor:

Nieuwste blogartikelen

Introductie De maatschappij, de arbeidsmarkt en het onderwijs veranderen in rap tempo.  Wet- en regelgeving wijzigen voortdurend, opleidingen groeien en krimpen, lesmethodes veranderen en nieuwe technologie doet zijn intrede.  Deze ontwikkelingen hebben grote impact op onderwijsinstellingen, opleidingen en de manier van lesgeven.  En dit vergt aanpassingsvermogen: onderwijsinstellingen en docenten zullen dan ook continu hun onderwijs en lesmethoden dienen te evalueren, vernieuwen en aan te scherpen, om in te kunnen spelen op de veranderende omgeving, arbeidsmarkt en behoefte van studenten. Agile Scrum kan onderwijsinstellingen helpen bij effectief en efficiënt ontwikkelen en geven van geïntegreerd onderwijs.  Door haalbare doelen te stellen en onderwijs te ontwikkelen op basis van een heldere prioriteitstelling is het mogelijk om stapsgewijs volgens een vast slagritme onderwijs te ontwikkelen dat voldoet aan de behoefte van de docent en student.  Door een combinatie van Agile Scrum principes, intensieve samenwerking tussen management, docent en student, wordt het onderwijs continu verbeterd en voldoet het aan de meest recente praktijkstandaarden.  In dit artikel leggen we uit hoe de Agile Scrum-principes een hogeschool heeft geholpen bij het continu verbeteren en geven van hun onderwijs. Scrum in het onderwijs De uitdaging van de hogeschool was om tegelijkertijd onderwijs te geven en het curriculum te vernieuwen, vakken te ontwikkelen en bestaande en nieuwe online lesmethoden te integreren.  Daarnaast was er de sterke wens om docentteams en docenten nauwer met elkaar te laten samenwerken in autonome teams.  Om dit te bewerkstelligen is er eerst een nieuw curriculum ontwikkeld en zijn er docentteams gecreëerd die verantwoordelijk zijn voor een blok en clustering van meerdere vakken die onderling sterk afhankelijk zijn.  Zo worden inhoudelijke vakken en projecten geïntegreerd met vaardigheidstrainingen en taallessen.  De vaste docentteams en de onderlinge afhankelijkheid tussen vakken en projecten stimuleert en maakt onderlinge samenwerking tussen docenten noodzakelijk om kwalitatief onderwijs te ontwikkelen. Vervolgens heeft de hogeschool gezocht naar een werkwijze die uitgaat van de student, die samenwerking stimuleert gericht op kwaliteit, en die het mogelijk maakt om tegelijkertijd onderwijs te geven en te ontwikkelen.  Uiteindelijk heeft de hogeschool gekozen om gebruik te maken van de Agile Scrum-principes. Hogeschool way of working Vervolgens is er gezamenlijk grondig nagedacht hoe de Agileprincipes toegepast kunnen worden in het onderwijs: het Scrum-framework  werd op maat gemaakt en de rollen en het ritme bepaald. Uiteindelijk zijn er in onderling overleg drie docentteams geselecteerd en zijn de Productowners en Scrummasters benoemd.  Verder is er per team een wensenlijst ("product backlog") opgesteld en zijn de sprintvergaderingen ingeroosterd zodat docenten op wekelijkse basis bij elkaar zitten. En uiteindelijk zijn we gestart met een gezamenlijke interactieve kick-off van 4 uur waarin de basisprincipes van Agile en Scrum en de "Hogeschool way of working" zijn uitgelegd.  De Productowners en Scrummasters hebben nog een korte praktijkgerichte opleiding inclusief examentraining gehad.  De docenten hebben vervolgens zelf de wensenlijst verfijnd en een digitaal scrumboard gemaakt in Trello, en zijn van start gegaan. Gedurende een periode van 10-12 weken zijn de docentteams achtereenvolgens tijdens de vergaderingen gecoacht op het opstellen van een wensenlijst, het ontwikkelen van een Scrumbord, de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, vergaderingen en het geven van retrospectives.  Geintegreerd onderwijs en betere samenwerking De manier van werken bleek verrassend goed aan te sluiten bij de organisatie, het curriculum en de onderwijspraktijk van de docenten. Met name de zorgvuldige voorbereiding en het (zelf)organiserende vermogen van de docenten hebben voor een goede start en landing gezorgd. De inrichting tezamen met de Agile Scrum manier van werken heeft uiteindelijk geleid tot betere geintegreerde vakken, meer overzicht in werkzaamheden en meer samenwerking.

Grote impact door eenvoud

Roadmap
Visie & doelstelling

Roadmap Visie & doelstelling

Training
Training & coaching

Training Training & coaching

Informatie
Informatievoorziening

Informatie Informatievoorziening

Benefits Map
Meetbare verandering

Benefits Map Meetbare verandering

Financial Planner
Beheersbare verandering

Financial Planner Beheersbare verandering

Risk Chart
Bottlenecks verandering

Risk Chart Bottlenecks verandering
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.