top of page

AGILE TRANSFORMATIE

Om de transformaties die wij begeleiden in goede banen te leiden hebben wij een transformatiemodel ontwikkeld dat uit twee delen bestaat.

 

Het eerste deel bestaat uit een model waarin de dynamiek van de verandering beschreven staat waarbij er aandacht is voor de fase waar de verandering zich bevindt:

- Manage today

- Manage tomorrow

- Manage transformatie

 

Doordat wij als Towson een ritme (een "hartslag") in de organisatie introduceren stellen wij organisaties in staat om op basis van deze hartslag de horizons “Today, Tomorrow en Transformatie” met elkaar te verbinden. De hartslag en de verbinding van de horizons vormen de basis om te prioriteren wat er op strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig is om vervolgstappen te  zetten naar de transformatiedoelen.

0001.jpg

Het tweede deel van het transformatiemodel beschrijft wat de onderdelen zijn waarop organisaties focus moeten houden om de groei evenwichtig te laten verlopen. Denk hierbij aan focus op proces, governance, kennis, teamgroei en flow in de organisatie.

 

De hartslag, het verbinden van de horizons en de aandachtsgebieden vormen vervolgens de input voor een Obeya wall waarop we de status van de transformatie kunnen zien en samen met organisaties de korte en lange termijn met betrekking tot de transformatie kunnen plannen.

P9250840.jpg
bottom of page