Towson Nederland BV

085 877 0920

Beemdstraat 12, 4158 EM Deil, Netherlands

SAFe Silver Partner

©2019 door towson.nl

Contact en Nieuwsbrief
Privacy beleid

Impressum

Algemene Voorwaarden- Trainingen

TEAMBOOSTER WORKSHOP SAMEN SUCCESVOL

Als team wil je resultaten boeken, slim werken en een veilig, inspirerend klimaat creëren, waarin teamleden zichzelf kunnen zijn en ruimte ervaren om elkaar aan te spreken. De tweedaagse team booster workshop Samen succesvol geeft teams de juiste handvatten om optimaal te presteren.


De ervaren trainers van Towson leren teamleden hoe zij op effectieve en plezierige wijze met elkaar kunnen communiceren, hoe zij feedback kunnen geven én ontvangen. Naast een gedegen theoretisch kader op basis van de 5 Behaviors of a Cohesive Team van Lencioni en de DISC-gedragsanalyse, wordt er vooral hard gewerkt tijdens de workshop. Processen en routines worden tegen het licht gehouden en de oefeningen sluiten nauw aan bij praktijksituaties. Geen standaardbijeenkomst dus, maar een interactieve, specifiek op het team en de (kenmerken van de) organisatie gerichte workshop. 


Na twee intensieve dagen weten teams: hoe zij effectief kunnen samenwerken; hoe de vaardigheden van individuele teamleden kunnen worden vergroot; en hoe zij hun (onderling) vertrouwen en samenwerking kunnen stimuleren. De tijdens de workshop gemaakt afspraken zorgen ervoor dat de team performance ook op de langere termijn op een hoog niveau blijft.

 

VOOR WIE IS DE TEAM WORKSHOP SAMEN SUCCESVOL

Samen succesvol is gericht op teams die gezamenlijk doelen willen realiseren door:

 • de kernwaarden van de teamleden te begrijpen;

 • elkaar te leren vertrouwen en aanspreken;

 • een veilige werkplek te bieden aan alle teamleden;

 • heldere doelen te stellen waar alle teamleden zich aan kunnen committeren.

LEERDOELEN

 • Vaststellen van de kernwaarden van de organisatie, het team en de teamleden zoals Gezamenlijk resultaat staat boven individueel resultaat

 • Begrijpen en kunnen toepassen van de 5 Behaviors of a Cohesive Team van Lencioni

 • Bepalen van de gezamenlijke doelen, het persoonlijke commitment daaraan en het koppelen van de persoonlijke beloning aan het behalen van de gestelde doelen

 • Communicatie en veiligheid: uitspreken van conflicten en motivering van standpunten. Luisteren naar belangen en open staan voor de motivatoren van de teamleden.

 • üCentraal stellen van vertrouwen: (h)erkennen van de krachten, zwaktes en hulpvragen van het team en de teamleden en daarnaar luisteren en handelen

TOPICS

De training is een reis langs de “5 Behaviors of a Cohesive Team” van Lencioni, waarbij het team bij ieder niveau een leermoment nastreeft.

 • Vertrouwen: Erken de krachten, zwaktes en hulpvragen

 • Conflicten: Spreek je uit, spreek aan en motiveer je standpunt

 • Betrokkenheid: Committeer je aan de gestelde doelen en afspraken

 • Verantwoordelijkheid: Afspraak is afspraak, iedereen is aan te spreken op het resultaat

 • Resultaat: Gezamenlijk resultaat boven individueel resultaat

DE WORKSHOP

Naast onderlinge discussies en theorielessen wordt twee dagen lang hard gewerkt door het team. Met spelmodules als een Lego workshop of Management 3.0-game komen de deelnemers tot de kern van de optimale team performence.

De trainers bespreken met regelmaat de leerdoelen en stellen vast of het team over de juiste kennis en handvatten beschikt om de lessons learned ook in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Aan het einde van de workshop beschikt het team over:

 • vaardigheden om effectief en zelfsturend te opereren;

 • afspraken, structuren en hulpmiddelen om zichzelf continu te verbeteren;

 • een concrete uitwerking van de te realiseren teamdoelen en vereisten om hierin succesvol te zijn

INBEGREPEN BIJ DE TRAINING

 • Een ervaren teamcoach voor beide trainingsdagen

 • Voorafgaand aan de training een DISC-assessment en een individueel gesprek ter inleiding van de workshop

 • Alle trainingsmaterialen inclusief persoonlijk DISC-rapport, hand-outs, games-materialen

 • Trainingslocatie

 • Koffie/ thee en lunch voor beide trainingsdagen

 • Eindgame in een escaperoom

 • Afsluitende borrel

MEER WETEN?

We geven graag meer informatie over deze workShop zoals een verdieping van het curriculum en wat de kosten voor deze workshop zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@towson.nl of bellen 085 - 877 0920.