top of page

TEAMBOOSTER SAMEN SUCCESVOL

Als team wil je resultaten boeken, slim werken en een veilig, inspirerend klimaat creëren, waarin teamleden zichzelf kunnen zijn en ruimte ervaren om elkaar aan te spreken. De eendaagse Teambooster Samen Succesvol geeft teams de juiste handvatten om optimaal te presteren.

 

De ervaren trainers van Towson leren teamleden hoe zij op effectieve en plezierige wijze met elkaar kunnen communiceren en hoe zij feedback kunnen geven én ontvangen. Naast een gedegen theoretisch kader op basis van de 5 Behaviors of a Cohesive Team van Lencioni en de DISC-gedragsanalyse, wordt er vooral hard gewerkt tijdens de training. Processen en routines worden tegen het licht gehouden en de oefeningen sluiten nauw aan bij praktijksituaties. Geen standaardbijeenkomst, maar een interactieve, specifiek op het team en de (kenmerken van de) organisatie gerichte training. 

Na een intensieve dag weten teams hoe zij effectief kunnen samenwerken, hoe de vaardigheden van individuele teamleden kunnen worden vergroot en hoe zij hun (onderlinge) vertrouwen en samenwerking kunnen stimuleren. De tijdens de training gemaakte afspraken zorgen ervoor dat de teamperformance op de langere termijn op een hoog niveau blijft.

 

De training is te volgen in twee varianten, namelijk een buitenvariant en een onlinevariant.

In samenspraak kunnen we bepalen welke variant het best aansluit bij jouw organisatie.

 

De kosten voor de Teambooster: Samen Succesvol zijn € 350,- per persoon. Lees hieronder verder, bekijk onze video voor een impressie, of neem direct contact op met Marjorie!

Download Brochure

Bedankt voor je interesse!

P9250840.jpg

VOOR WIE 

De teambooster is gericht op teams die gezamenlijk doelen willen realiseren door:

·       de kernwaarden van de teamleden te begrijpen

·       elkaar te leren vertrouwen en aanspreken

·       een veilige werkplek te bieden aan alle teamleden

·       heldere doelen te stellen waar alle teamleden zich aan kunnen committeren

LEERDOELEN

Na het volgen van de training zijn jullie in staat om:

·       de kernwaarden van de organisatie, het team en de teamleden vast te stellen

·       de 5 Behaviors of a Cohesive Team van Lencioni te begrijpen en toe te passen

·       gezamenlijke doelen en het persoonlijke commitment daaraan te bepalen

·       de persoonlijke beloning aan het behalen van de gestelde doelen te koppelen

·       conflicten uit te spreken, standpunten te motiveren, naar belangen te luisteren en open te staan voor de motivatoren van de teamleden

·       vertrouwen centraal te stellen: krachten, zwakten en hulpvragen van het team te (h)erkennen en daarnaar te luisteren en handelen

TOPICS

De training is een reis langs de “5 Behaviors of a Cohesive Team” van Lencioni, waarbij het team bij ieder niveau een leermoment nastreeft

·     Vertrouwen: erken de krachten, zwaktes en hulpvragen

·     Conflicten: spreek je uit, spreek aan en motiveer je standpunt

·     Betrokkenheid: committeer je aan de gestelde doelen en afspraken

·     Verantwoordelijkheid: afspraak is afspraak, iedereen is aan te spreken op het resultaat

·     Resultaat: gezamenlijk resultaat boven individueel resultaat

DE WORKSHOP

Naast onderlinge discussies en theorielessen wordt een dag hard gewerkt door het team. Met spelmodules als een Lego Serious Play komen de deelnemers tot de kern van de optimale teamperformance. De trainers bespreken met regelmaat de leerdoelen en stellen vast of het team over de juiste kennis en handvatten beschikt om het geleerde ook in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen.

Aan het einde van de training beschikt het team over:

·     vaardigheden om effectief en zelfsturend te opereren

·     afspraken, structuren en hulpmiddelen om zichzelf continu te verbeteren

·     een concrete uitwerking van de te realiseren teamdoelen en vereisten om hierin succesvol te zijn

VOORKENNIS

Voor deze training is geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

INBEGREPEN

·      Een ervaren teamcoach

·      Een DISC-assessment en een individuele intake voorafgaand aan de training

·      Trainingsmaterialen inclusief persoonlijk DISC-rapport, hand-outs, games-materialen

·      Trainingslocatie

·      Koffie/ thee en lunch 

·      Afsluitende borrel

·      Opvolging met het team in retro meeting

bottom of page